24 uger - 5. januar - 21. juni 2026 / 24 weeks - January 5th - June 21st 2026

Dine informationer/ Your information:

Fornavn / First name
Efternavn / Last name
E-mail
CPR-nummer - CPR-nummeret håndteres fortroligt og via en sikker krypteret forbindelse. - If you do not have a danish social security number put your date of birth in the first 6 digits and 0000 as the last 4 digits
-
Telefonnummer / Phone number:
Adresse / Address
Postnummer / Zipcode
By / City
Land / Country
Køn / Gender

Information om din tilmelding / Information about your application:

A-fag 1. Periode (Forår)/A-subject 1st Period (Spring):
Ønsker du at skifte A-fag efter første periode (Forår)?/ Do you wish to change subject after the first period?
A-fag 2. periode (Forår)/ A-subject 2nd Period (Spring):
Rejse i temaugen (Forår) / Travelling options Spring Theme-week:
Er du dansk statsborger? / Are you a danish citizen?
Gennemført ungdomsuddannelse / erhvervsudddannelse:
Angiv hvilken ungdomsuddannelse du har gennemført
Særlige hensyn til kost? / Special dietary requirements?
Ryger / Smoker
Særlige bemærkninger til din tilmelding? Other comments to your application? (valgfri) - (Optional)

Kontaktperson (navn og telefon på en, vi må kontakte hvis der bliver brug for det under dit ophold) / Contact person (name and number on someone we can contact if in need during your stay):

Kontaktperson navn / Contact person name:
Kontaktperson telefon / Contact person phone number:

På Brandbjerg Højskole, tages der billeder og film med gæster/elever/kursister i fokus, til brug på bl.a. sociale medier samt på hjemmesiden. Fotografering og optagelser vil/kan finde sted mens du er på højskolen, samt ved arrangementer

At Brandbjerg Højskole, pictures and films are taken with guests / students / course participants in focus, for use on e.g. social media as well as on the website. Photography and recordings will / can take place while you are at the school, as well as at events.

Tilkendegiv herunder, om vi må bruge billeder eller video af dig, hvor du er i fokus / Indicate below whether we may use photos or video of you where you are in focus.