Det skønne liv uge 36 2023

            ”Kontaktoplysninger på deltager” (alle deltagere skal udfylde deres egen tilmeldingsformular).

Fornavn
Efternavn
E-mail
CPR-nummer: - CPR-nummeret håndteres fortroligt og via en sikker krypteret forbindelse. - Det er et krav fra Kulturministeriet, at du opgiver dit Cpr. nr. Har du ikke et DANSK Cpr. nr. skriver du blot din fødselsdato efterfulgt af 4 1-taller, fx 020487-1111
-
Telefonnummer
Adresse
Postnummer
By
Land

Oplysninger om kurset:

Indkvartering (vælg her): - Enkeltværelse: 1000 kr.
Ønsker at dele værelse med:
Ønsker værelse ved siden af:
Sengetøj

Andre informationer:

Hvor har du hørt om kurset?
Særlige hensyn til kost?
Andre hensyn? - (fx gangbesvær, nedsat syn, nedsat hørelse)
Mulighed for samkørsel? - Da vi ofte har forespørgsler omkring deltagerantal, samkørsel ol. Kan du nu vælge om du vil på listen: Ved Ja, så bliver dit navn og e-mailadresser delt med de øvrige deltagere. Ved Nej bliver det selvfølgelig ikke delt.

På Brandbjerg Højskole, tages der billeder og film med gæster/elever/kursister i fokus, til brug på bl.a. sociale medier samt på hjemmesiden. Fotografering og optagelser vil/kan finde sted mens du er på højskolen, samt ved arrangementer.

Tilkendegiv herunder, om vi må bruge billeder eller video af dig, hvor du er i fokus.