18,5 uger - 14. august - 22. december 2023 / 18.5 weeks - 14 August - 22 December 2023

Dine informationer: 

Fornavn / First name
Efternavn / Last name
E-mail
CPR-nummer - CPR-nummeret håndteres fortroligt og via en sikker krypteret forbindelse. - If you do not have a danish social security number put your date of birth in the first 6 digits and 0000 as the last 4 digits
-
Telefonnummer / Phone number:
Adresse / Address
Postnummer / Zipcode
By / City
Land / Country
Køn / Gender

Information om din tilmelding / Information about your application:

På Brandbjerg skal du inden du starter vælge et A-fag, resten af dine fag vælger du efter du er startet/ At Brandbjerg you have to choose an A-subject before you start, the rest of your courses you choose after you have started.

Du kan læse om forskellige A-fag HER / You can read about the different A-subjects HERE

A-fag 1. Periode (Efterår) / A-subject 1st Period (Fall):
Ønsker du at skifte A-fag efter første periode?/ Do you wish to change subject after the first period?
A-fag 2. periode (Fall) / A-subject 2nd Period (Fall):
Rejse/temauge (Efterår) / Travelling options Fall Theme-week: : - Læs mere på: https://brandbjerg.dk/rejser/ / Read more here: https://brandbjerg.dk/international/#travelling
Er du dansk statsborger? / Are you a danish citizen?
Gennemført ungdomsuddannelse / erhvervsudddannelse:
Angiv hvilken ungdomsuddannelse du har gennemført
Særlige hensyn til kost? / Special dietary requirements?
Ryger / Smoker
Særlige bemærkninger til din tilmelding? Other comments to your application? (valgfri) - (Optional)

Kontaktperson (navn og telefon på en, vi må kontakte hvis der bliver brug for det under dit ophold) / Contact person (name and number on someone we can contact if in need during your stay):

Kontaktperson navn / Contact person name:
Kontaktperson telefon / Contact person phone number:

På Brandbjerg Højskole, tages der billeder og film med gæster/elever/kursister i fokus, til brug på bl.a. sociale medier samt på hjemmesiden. Fotografering og optagelser vil/kan finde sted mens du er på højskolen, samt ved arrangementer

At Brandbjerg Højskole, pictures and films are taken with guests / students / course participants in focus, for use on e.g. social media as well as on the website. Photography and recordings will / can take place while you are at the school, as well as at events.

Tilkendegiv herunder, om vi må bruge billeder eller video af dig, hvor du er i fokus / Indicate below whether we may use photos or video of you where you are in focus.